Arbejdsprøve klasse 1 (APl)

Øvelse 1-6.

Last hanner: vogn + 60 kg ± 5 kg last. Last tæver: vogn + 40 kg ± 5 kg last.

Bestået APl:  min 85 point – max 120 point.

OBS! Øvelse 4: dobbeltlast skal beståes for at APl anses for bestået og berettiger til oprykning til APll. 

Øvelse 1-2 udføres uden fysisk kontakt til hunden med føreren gående bag ved hund og vogn.

Øvelse 3-5 udføres uden fysisk kontakt til hunden med hunden fri ved fod ud for førerens venstre ben.

 
Øvelse 1.                      Slalom.                                                                                                               Koeff 3

Slalom består af 5 kegler på række med en indbyrdes afstand af 6 meter.            

En startmarkering findes 6 meter før keglerækken, og senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Det er tilladt føreren at bevæge sig mellem højre og venstre side af keglerækken mens hunden dirigeres slalom. Øvelsen er afsluttet når ekvipagen har passeret sidste kegle.

 
Øvelse 2.                      T-kryds.                                                                                                             Koeff 2

De 3 startmarkeringer findes 16 meter ude målt fra krydsets midtpunkt. På dommerens anvisning starter hund og fører fra en af startmarkeringerne. Senest ved startmarkeringen skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Føreren dirigerer hunden ind i krydset og gennemfører de manøvrer som dommeren foreskriver. Ekvipagen skal passerer gennem krydset tre gange under øvelsens udførelse. Alle tre passager gennem krydset begynder ved en af 16 meters startmarkeringerne og afsluttes 6 meter fra krydsets midtpunkt.

 
Øvelse 3.                      Låge.                                                                                                                  Koeff 3

Ekvipagen skal kører igennem en låge på følgende måde: 5 meter før lågen findes en startmarkering, og senest ved denne markering skal hunden befinde sig ud for førerens venstre ben. Hund og fører går frem mod lågen. Føreren kommanderer hund og vogn til standsning, når minimum hunden har passeret startmarkeringen.

Føreren går frem og åbner lågen mod hunden. Føreren kigger på dommer og afventer klartegn fra denne. Føreren kommanderer hunden gennem lågeåbningen, som skal have en bredde på 1,5 meter.

7 meter efter lågen findes 2 kegler med en indbyrdes afstand på 5,5 meter. Inden for dette felt skal ekvipagen standses. Når hunden står stille lukker føreren lågen og  øvelsen er afsluttet.    

 
Øvelse 4.                      Dobbelt last.                                                                                                      Koeff 2

Ekvipagen skal tilbagelægge en strækning på 200 meter hvor lasten iflg § ? fordobles. Ved startmarkeringen starter hund og fører med hunden ud for førerens venstre ben og hunden skal forblive der under hele øvelsens udførelse. Strækningen skal tilbagelægges uden stop. Stopper hunden mere end en gang gives karakteren 0 og prøven afbrydes.

 
Øvelse 5.                      Tom vogn.                                                                                                        Koeff 1

Ekvipagen skal tilbagelægge en strækning på 50 m med tom vogn.

Dette skal ses som en forlængelse af øvelse 4 for at vise, at hunden ikke har lidt overlast.

 
Øvelse 6.                      Helhedsintryk.                                                                                                 Koeff 1

Ved helhedsindtrykket bedømmes først og fremmest samarbejdet mellem hund og fører, såvel under som imellem øvelserne. Der skal endvidere lægges vægt på hundens arbejdsglæde og arbejdsvilje. Herunder skal den respektive hunds temperement tages i betragtning.