Arbejdsprøve klasse 2 (APll)

Øvelse 1-8.

Last : minimum 20 kg.

Bestået APll:  min 155 point – max 220 point.

Samtlige øvelser udføres uden fysisk kontakt til hunden med føreren gående bag ved hund og vogn.

 
Øvelse 1.                      Slalom                                                                                                                   Koeff 4

Banen består af 7 kegler med en indbyrdes afstand af 3 meter. Banens bredde er 4 meter og markeres af 6 kegler i længderetningen, 3 i hver side med en indbyrdes afstand af 9 meter.

En startmarkering findes 6 meter før keglerækken, og senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Det er tilladt føreren at bevæge sig mellem højre og venstre side af  den midterste keglerække, mens hunden dirigeres slalom. Det er ikke tilladt ekvipagen at bevæge sig uden for banens sidemarkeringer. Øvelsen er afsluttet når ekvipagen har passeret sidste kegle.

 
Øvelse 2.                      T-kryds med stop.                                                                                             Koeff  3

De 3 startmarkeringer findes 16 meter ude målt fra krydsets midtpunkt. På dommerens anvisning starter hund og fører fra en af startmarkeringerne. Senest ved startmarkeringen skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Føreren dirigerer hunden ind i krydset og gennemfører de manøvrer som dommeren foreskriver. Inde i krydset kommanderes ekvipagen til at stoppe. Stoppet skal udføres en gang, når dommeren foreskriver det. Derefter kommanderes hunden fremad og  til højre eller til venstre efter dommerens anvisning. Ekvipagen skal passerer gennem krydset tre gange under øvelsens udførelse. Alle tre passager gennem krydset begynder ved en af 16 meters startmarkeringerne og afsluttes 6 meter fra krydsets midtpunkt.

 
Øvelse 3.                      Låger                                                                                                                    Koeff  3

Ekvipagen skal kører igennem 2 låger på følgende måde: 5 meter før første låge findes en startmarkering, og senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Hunden dirigeres frem mod første låge. Føreren kommanderer hund og vogn til standsning, når minimum hunden har passeret startmarkeringen.

Føreren går frem og åbner lågen mod hunden. Føreren kigger på dommer og afventer klartegn fra denne. Føreren kommanderer hunden gennem lågeåbningen, som skal have en bredde på 1,5 meter. Føreren lukker låge.

3 meter efter første låge findes en zone bestående af 4 kegler med en indbyrdes afstand af 2 x 2 meter. Inden for denne zone skal ekvipagen kommanderes til at standse.

3 meter efter denne zone og i en 90 graders vinkel til højre findes endnu en låge.

Føreren går frem til låge nr 2 og åbner denne. Hunden dirigeres til højre igennem lågen.

5 meter efter lågen står 2 kegler med en indbyrdes afstand på 5 meter. Inden for dette felt skal ekvipagen standses. Når hunden står stille, lukker føreren lågen og øvelsen er afsluttet.

Øvelse 4.                      Bro.                                                                                                                      Koeff  2

Broens kørebredde er 90 cm.

2 meter før broens begyndelse findes en startmarkering. Det er tilladt føreren at gå ved siden af hunden. Føreren bliver stående ved startmarkeringen og dirigerer hunden over broen. Øvelsen er afsluttet når bagerste hjulpar røre jorden.

 
Øvelse 5.                      Tunnel.                                                                                                                 Koeff 2

Tunnelen skal være åben, så hunden kan se igennem. Tunnelens længde er 4,5 meter og bredden er 1,1 meter . Højden skal være tilstrækkelig til, at hund og vogn med last kan passerer uhindret igennem.

2 meter før tunnelens begyndelse findes en startmarkering. Det er tilladt føreren at gå ved siden af hunden. Føreren bliver stående ved startmarkeringen og dirigerer hunden igennem tunnelen. Øvelsen er afsluttet når bagerste hjulpar har passereret sidste tunnelbue.


Øvelse 6.                      Løb med vogn.                                                                                                  Koeff 4

Ekvipagen tager opstilling bag en startmarkering. Føreren befinder sig bag hund og vogn. Fra denne position kommanderes hunden i løb. Det er tilladt føreren, at følge efter vognen i lige linie og opmuntre hunden. Hunden skal have skiftet  tempo til mindst trav på de første 5 m, ellers point-fradrag. Øvelsen er afsluttet efter 25 m.

Øvelse 7.                      Afdækning.                                                                                                           Koeff 3

Ekvipagen tager opstilling bag en startmarkering. Føreren befinder sig bag hund og vogn. På dommerens klartegn afdækkes hunden. Tidstagningen starter når hunden ligger ned. Det er et krav at afdækningen udføres i et moment, ellers point-fradrag.

Hunden skal bliver liggende i 30 sekunder.

På klartegn fra dommer er øvelsen afsluttet.

Øvelse 8.                      Helhedsindtryk.                                                                                                     Koeff 1

Ved helhedsindtrykket bedømmes først og fremmest samarbejdet mellem hund og fører, såvel under som imellem øvelserne. Der skal endvidere lægges vægt på hundens arbejdsglæde og arbejdsvilje. Herunder skal den respektive hunds temperement tages i betragtning.