Arbejdsprøve klasse 3 (ApllI)

Øvelse 1-8.

Last : minimum 20 kg.

Bestået APlII:  min 175 point – max 250 point.

Ved 2 x APIII bestået under 2 forskellige dommere erhverves retten til titlen Vognkørsels-Champion (AP-CHP).

 

Samtlige øvelser udføres uden fysisk kontakt til hunden med føreren gående bag ved hund og vogn.

 
Øvelse 1.      Dobbelt slalom.                                                                                                             Koeff 4

Slalom består af 14 kegler i dobbelt række, 7 kegler på hver side med en indbyrdes afstand af 1,5 meter i bredden, og 3 meter imellem hvert par i længderetningen. Banens sammenlagte længde bliver således 18 meter.

En startmarkering findes 6 meter før keglerækkerne, og senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Føreren skal gå lige frem mellem keglerne i banens længderetning, men hunden dirigeres slalom mellem kegleparerne. 

Når vognen har passeret sidste keglepar, kommanderes hunden helt omkring. Hunden skal nu gå tilbage imellem kegleparerne i banens længderetning med føreren er placeret bag vognen. Øvelsen er afsluttet når vognen har passeret sidste keglepar.

 
Øvelse 2       T-kryds med stop.                                                                                                         Koeff 3

T-krydset skal være tegnet op med kridt eller være afmærket med hvide snore på underlaget.

De 3 startmarkeringer findes 16 meter ude målt fra krydsets midtpunkt. På dommerens anvisning starter hund og fører fra en af startmarkeringerne. Senest ved startmarkeringen skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Føreren dirigerer hunden ind i krydset og gennemfører de manøvrer som dommeren foreskriver. Inde i krydset kommanderes ekvipagen til at stoppe, for at lade en anden ekvipage passere forbi på tværs. Stoppet skal udføres en gang, når dommeren foreskriver det. Derefter kommanderes hunden fremad og  til højre eller til venstre efter dommerens anvisning. Ekvipagen skal passerer gennem krydset tre gange under øvelsens udførelse. Alle tre passager gennem krydset begynder ved en af 16 meters startmarkeringerne og afsluttes 6 meter fra krydsets midtpunkt.

 
Øvelse 3.                      Bro.                                                                                                                   Koeff 2

Broens kørebredde er 70 cm.

2 meter før broens begyndelse findes en startmarkering. Senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Føreren bliver stående ved startmarkeringen og dirigerer hunden over broen. Øvelsen er afsluttet når bagerste hjulpar røre jorden.

 
Øvelse 4.                      Tunnel.                                                                                                             Koeff 2

Tunnelens indgangsåbning skal være forsynet med nedhængende strimler så åbningen er tildækket. Tunnelens længde er 4,5 meter og bredden er 1,1 meter . Højden skal være tilstrækkelig til, at hund og vogn med last kan passerer uhindret igennem.

2 meter før tunnelens begyndelse findes en startmarkering. Senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Føreren bliver stående ved startmarkeringen og dirigerer hunden igennem tunnelen. Øvelsen er afsluttet når bagerste hjulpar har passeret sidste tunnelbue.

 
Øvelse 5.                      Fortovskant.                                                                                                    Koeff 5

Vognens højre- eller venstre hjulsæt skal køres op på en ”fortovskant” bestående af en planke 5 meter lang og 15 cm ± 2 cm bred.

2 meter før ”fortovskantens” begyndelse findes en startmarkering. Senest ved denne markering skal føreren befinde sig bag hund og vogn. Det er tilladt føreren at følge med bag vognen og dirigerer hunden frem mod ”fortovskanten” så at enten højre- eller venstre sides hjulpar på vognen køres op på ”fortovskanten”. Øvelsen er afsluttet når bagerste hjulpar har sluppet ”fortovskanten”.

 
Øvelse 6.                      Bakning.                                                                                                           Koeff 4

Ekvipagen tager opstilling bag en startmarkering. Føreren befinder sig bag hund og vogn. På klarmelding fra dommeren kommanderes hunden til at bakke. Øvelsen er afsluttet når hunden har bakket 1 meter.

 
Øvelse 7.                      Afdækning.                                                                                                      Koeff 4

Ekvipagen tager opstilling bag en startmarkering. Føreren befinder sig bag hund og vogn. På dommerens klartegn afdækkes hunden. Tidstagningen starter når hunden ligger ned. Det er et krav at afdækningen udføres i et moment, ellers point-fradrag. Hunden skal blive liggende i 30 sekunder.

På dommerens tegn kommanderes hunden op i stå og derefter helt omkring, fremad gå. Hunden må ikke trippe fremad ved stå-kommandoen, ellers point-fradrag. Føreren følger efter hund og vogn. Øvelsen er afsluttet når hunden har flyttet sig en hel hundelængde.

 
Øvelse 8.                      Helhedsindtryk.                                                                                               Koeff 1

Ved helhedsindtrykket bedømmes først og fremmest samarbejdet mellem hund og fører, såvel under som imellem øvelserne. Der skal endvidere lægges vægt på hundens arbejdsglæde og arbejdsvilje. Herunder skal den respektive hunds temperement tages i betragtning.