Uofficiel Arbejds-begynderprøve (AB)

 

Hundens alder skal minimum være 1 år.

Alle øvelser foregår med hunden fri ved fod, hvor hunden går ud for førerens venstre ben. Øvelse 5 kan dog vælges at udføres med hunden i snor.

Øvelserne 2 – 5 kan efter eget ønske udføres med hund og fører i fart ved passage af  startmarkeringen.

Vogntype:  2-hjulet bøjlevogn.

Bestået prøve:  min 80 point – max 110 point. Prøven er ikke obligatorisk for oprykning til APl.

 
Øvelse 1.      Forspænding og dommercheck.                                                                    Koeff 1


Fører spænder sele og 2-hjulet bøjlevogn på hunden.

Dommeren skal herefter checke og godkende hundens almentilstand, herunder poternes kondition og evt. id-mærkning.

Hunden skal under forspænding og dommercheck forholde sig i ro, ellers karaktersænkning.

 
Øvelse 2.      Slalom.                                                                                                               Koeff 3


Slalom består af 5 kegler på række med en indbyrdes afstand af 6 meter.                                  

En startmarkering findes 6 meter før keglerækken, og senest ved denne markering skal hunden befinde sig ud for førerens venstre ben, og fra denne position påbegynde øvelsen.

Føreren går lige frem på højre side af keglerækken, mens hunden går slalom mellem keglerne. Øvelsen er afsluttet når ekvipagen har passeret sidste kegle.

 
Øvelse 3.      T-kryds.                                                                                                              Koeff 2


De 3 startmarkeringer findes 16 meter ude målt fra krydsets midtpunkt. På dommerens anvisning starter hund og fører fra en af startmarkeringerne. Senest ved startmarkeringen skal hunden befinde sig ud for førerens venstre ben. Føreren dirigerer hunden ind i krydset og gennemfører de manøvrer som dommeren foreskriver. Ekvipagen skal passerer gennem krydset to gange under øvelsens udførelse. Begge passager gennem krydset begynder ved en af 16 meters startmarkeringerne og afsluttes 6 meter fra krydsets midtpunkt.

 
Øvelse 4.      Stopfelt.                                                                                                              Koeff 3


Stopfeltet er 6 meter langt og 1,5 meter bredt. Startmarkeringen findes 2 meter før stopfeltet. Senest ved startmarkeringen skal hunden befinde sig ud for førerens venstre ben. Føreren skal blive stående ved startmarkeringen og dirigere hunden fremad direkte ind i feltet. Hunden kommanderes til at stå når både hund og vogn er inde i feltet. Øvelsen er dermed afsluttet.

 
Øvelse 5.      Forstyrrende element.                                                                                      Koeff 1


Efter eget ønske kan hunden tages i snor i denne øvelse.

Et forstyrrende element er indlagt langs en kortere vejstrækning som hund og fører skal tilbagelægge.

Det forstyrrende element består af en pose med metalgenstande, som en figurant lader falde til jorden ca 5 meter foran ekvipagen.

Posen skal kunne give et klart syns- og høreindtryk.

 
Øvelse 6.      Helhedsindtryk.                                                                                                 Koeff 1


Ved helhedsindtrykket bedømmes først og fremmest samarbejdet mellem hund og fører, såvel under som imellem øvelserne. Der skal endvidere lægges vægt på hundens arbejdsglæde og arbejdsvilje. Herunder skal den respektive hunds temperement tages i betragtning.